Usługi Koparko-Ładowarką
_____________________________________________________________

Oferujemy usługi w zakresie prac ziemnych i załadunkowych koparko - ładowarką w zakresie:

Koparko-Ładowarka Auto-Servis s.c. J.G.W.M. Mońkowie
  • Wykopy pod: sieci wodociągowe, fundamenty, kanalizacje, inne
  • Przygotowanie terenu pod zabudowę
  • Załadunek - rozładunek materiałów sypkich, także na paletach
  • Wyburzenia, rozbiórki budynków i obiektów budowlanych
  • Zdejmowanie warstwy humusowej
  • Ukształtowanie terenu przydomowego
  • Wyrywanie korzeni
  • Sprzedaż i transport kruszyw: piasek, żwir, kamień, ziemia, inne

Oferujemy kompleksowe wykonanie prac ziemnych oraz przygotowanie terenu pod budowę

Współpracujemy również z innymi firmami w celu wykonania większych projektów