Transport
_____________________________________________________________

Oferujemy kompleksowe usługi transportowe


Transport wymędzynarodowy Daf XF

Transport międzynarodowy i krajowy do 24t

Transport materiałów sypkich od 0.5 do 20t

 • wywrotki 2,3,4 osiowe

Transport specjalistyczny

 • pojazdów
 • maszyn budowlanych
 • wózków widłowych
 • maszyn rolniczych
 • ładunków przestrzennych
 • innych
Transport wywrotką Daf CF380

Sprzedaż i transport kruszyw:

 • piasek
 • żwir
 • kamień
 • kruszywa drogowe
 • inne

Zimowe utrzymanie dróg - odśnieżanie

Pomoc Drogowa 24h